Официални правила

Официални правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОМОЦИЯ „ – 40% отстъпка за всички поръчки на кухни с маркатa Beckermann от бранда Garant Home Design
Валидност на промоцията от 1.03.2021 до 31.03.2021 г.

1. Организатор на промоцията и територия

1.1. Промоцията „ – 40% отстъпка за всички поръчки поръчки на кухни с маркатa Beckermann от бранда Garant Home Design“ (Промоцията) се организира и провежда от „Еником-М“ ООД, ЕИК 130374058.

1.2. Официалните правила се публикуват на www.garanthomedesign.com/bg/.

1.3. С участието си в тази Промоция, участникът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила, приема ги и се съгласява да ги спазва.
1.4. Промоцията се организира и провежда само на територията на мебелен магазин „Еником-М“, Дружба, находящ се на адрес гр. София, ул.„Капитан Димитър Списаревски“ № 24, етажи 3 и 4.

2. Участващ бранд и артикули

2.1. Участващите в Промоцията артикули са трапезни маси и столове от бранда Garant Home Design. Всички участващи артикули ще бъдат идентифицирани с промоционален етикет.

3. Период и Право на участие

3.1. Промоцията се провежда в периода от 03.2021 до 31.03.2021 г. включително.

3.2. Право на участие в Промоцията има всяко дееспособно лице, което в периода на Промоцията закупи участващ в нея артикул.

3.3. За избягване на съмнение, промоционалната отстъпка не се прилага за направени поръчки извън периода на Промоцията или доплащания по тях.

3.4. Отстъпката по тази Промоция не може да бъде комбинирана с други промоционални предложения на Организатора, валидни в периода на Промоцията, с отстъпки от клубни карти или ваучери, както и с „Пакетната цена за Разнос и Монтаж“.

4. Дефиниции
4.1. „Редовна цена“ е ненамалената цена на артикула. Това е цената на която се продава даден артикул през времето, когото за него не е обявено ценово намаление. Когато даден артикул е с ценово намаление, то редовната цена на артикула е задраскана и/или обявена като „стара цена“.
4.2. „Kухня по поръчка“ е кухня, която се проектира индивидуално за клиента и която се поръчва за производство за конкретния проект на клиента, като за тази поръчка се сключва договор за продажба. Кухните по поръчка не се поддържат на склад.
4.3. Под „артикул“ се разбира продукт от портфолиото на Организатора от бранда Garant Home Design.
5. Описание на Промоцията и механизъм на провеждане
5.1. В периода на Промоцията, всички участващи в нея артикули – кухни по поръчка с марката Beckermann от бранда Garant Home Design, намиращ се в магазин „Еником-М“, Дружба, находящ се на адрес гр. София, ул.„Капитан Димитър Списаревски“ № 24, етажи 3 и 4, могат да бъдат поръчани с отстъпка в размер от – 40% от редовната цена.
5.2. За избягване на всякакво съмнение, отстъпките важат само за кухненските шкафове и не важат за аксесоари, осветление, електроуреди, мивки, смесители и плотове от камък.
5.4. Отстъпките са валидни само в периода на Промоцията, посочен в чл.2.1.